Dodany: 2010-11-17 13:00:38

Etyka zawodowa prawnikaEtyka zawodu prawnika to niezwykle ważny element. W zasadzie każdy zawód prawniczy ma swój kodeks etyczny. Każdy radca prawny szczecin, radca prawny olsztyn czy adwokat częstochowa ma obowiązejk przestrzegania kodeksu etycznego.

 

Przestrzeganie tego kodeksu jest o tyle ważne, że każdy z tych zawodów to zawód zaufania publicznego, a jako taki wymaga szczególnej relacji z klientem. Dziłania  każdego prawnika wpływają istosnie na całościowy element postrzegania prawa, jak i całego zawodu. Już prawo rzymskie starożytne przewisywało, by zawody zaufania publicznego poświadczały  chęć etycznego działania, według ściśle określonych norm. Każdy kodeks etyki zawiera zbiór reguł i norm zgodnie z którymi powinni pracować prawnicy, a także zbiór ich przekonań moralnych.

 

Zachowanie prawnika wobec klienta jest nie tylko ważne ze względu na sam prestiż prawa, ale także na postrzeganie samego zawodu i tego konkretnego prawnika. Prawnik zachowujący normy etyczne ma z pewnościa większe szanse na pozyskanie klientów oraz ich zaufania..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Etyka zawodowa prawnika
Nick: